Онлайн сургалт

Бүлэг №01

1
Үндэс
2
Унших хичээл

Энэ бол дасгал

3
Онлайн уулзалт
1 цаг

Та zoom ашиглан хичээлд суралцана.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
Enrolled: 2 students
Lectures: 3
Level: Advanced